POBRESA ENERGÈTICA


www.elperiodicomediterraneo.com

La crisi ha provocat,malaudarament,el naixement de nous conceptes, i de noves formes de pobresa. El terme pobresa energètica, cada cop és més present als mitjans, i el que és pitjor, cada cop més famílies, la pateixen.

El Ple celebrat al Parlament de Catalunya, el passat 12 de març, sobre la pobresa, ja es va discutir sobre les necessàries actuacions en aquest àmbit.Però les conclusions, i les propostes d’acció no van quedar prou clares.

Segons un primer estudi de l’Associació de Ciencias Ambientals al 2012, ja ens indicava que al 2010, 12,4% de les llars espanyoles (més de cinc milions de persones) ja dedicaven més del 10% dels seus ingressos, al pagament de les factures d’energia.L’estudi també indicava, que més de 3 milions de persones a Espanya, es veia incapaç de mantenir una temperatura adequada, de comfort, durant els mesos d’hivern. La pròxima setmana publiquen el segon estudi, i ja avancen que aquestes xifres, s’eleven.
S’eleven com els beneficis de les grans companyies d’energia, que cada any presenten sorprenents xifres en el seu compte de resultats.Es calcula que en els darrers 10 anys, han tingut 50.000 milions d’euros de benefici.
Com pot ser que des del 2008 les famílies consumeixen menys energia , i cada cop hàgim de pagar més?(una pujada del 5% i 2,3%, en la llum i l’aigua  a principis d’any).
Hem de tenir en compte, que el consum real de la nostra factura elèctrica, representa el 50% del total.La resta són peatges que regula el govern central; paguem el transpsort de l’energia,la distribució, els costos extrapenisulars (que passaria si Catalunya fos una illa..) i les  renovables.
A Sant Cugat ,l’Ajuntament ja té acords amb Sorea, on una família amb problemes per pagar la factura de l’aigua, es pot veure bonficada fins a 72 euros per sis mesos, i ja no és necessari ser percebedor del Renda Mínima d’Inserció, per acollir-se a aquesta ajuda.
No és així amb les elèctriques, que de moment no apliquen cap bonificació, ni descompte.Com a molt els serveis socials municipals, podem parar l’amenaça de l’aturada del servei, per impagament de factures, i negociar amb la companyies el pagament a terminis del deute.No perdonen ni un €.
Les grans companyies elèctriques apliquen el mateix criteri , en el deute , a tothom i en qualsevol circumstància.No  tenen en compte, que estiguem a ple hivern o que aquell client hagi estat 20 anys pagant la factura de forma religiosa. Per les grans companyies, no els importa qui són els clients, i com estan. Només veuen un número de compte.
Un dels projectes, que també treballa en l’erradicació de la pobresa energètica,a Sant Cugat, és la cool·laboració entre l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès , i els serveis socials municipals de la Floresta i les Planes,que s’encarreguen de detectar els habitatges que estan  per sota del comfort enèrgètic, ja sigui per la manca d’aïllament tèrmic, o per la incapacitat de fer front les despeses energètiques, i poder solucionar i millorar d'habitabilitat de la llar.
Aprofitar els fanals del carrer per il·luminar el menjador, anar amb mantes per la casa, cremar llenya per estar calents,o anar a buscar aigua a la font són pràctiques per subsistir més pròpies de la postguerra, però que en algunes llars catalanes,no tenen més remei que aplicar-les, ja sigui pel tall de subministrament, o per la incapacitat d’assumir els alts costos de l’aigua, el gas o la llum.
En el segle XXI, tenir accés a aquests serveis bàsics, no hauria de convertir-se en un luxe, hauria de ser un dret garantit pel ciutadà

Article publicat al TOT SANT CUGAT EL 23 DE MARÇ DE 2014


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Creure en la nostra professió

Edats diverses

L'EDUCACIÓ SOCIAL ÉS ESSENCIAL